Hệ thống NPC

NPC

 

Để phục vụ người chơi Tam Quốc Tranh Phong dễ dàng hơn trong việc đi ải.

BQT đưa ra thông tin các NPC đi ải để mọi người nắm rõ hơn thông ti