HƯỚNG DẪN TĂNG CẤP TƯỚNG

TĂNG CẤP TƯỚNG

Để tăng lực chiến cho tướng, ngoài việc nâng cấp trang bị, binh thư, tăng sao…Bạn có thể tăng cấp tướng để gia tăng các chỉ số của Công Thủ MáuTốc độ.


Nguyên liệu cần có để tăng cấp là Đơn Exp. Bạn có thể dễ dàng kiếm được qua hình thức vượt Phó bản, Khai khoáng, Nhiệm vụ tuần hoàn…

Có tất cả 4 loại Đơn Exp
-Đơn exp cấp 1: Exp +100
-Đơn exp cấp 2: Exp +10k
-Đơn exp cấp 3: Exp +500k
-Đơn exp cấp 4: Exp +1%

 

Tại bảng thông tin nhân vật => Tăng cấp. Ở đây có 2 lựa chọn là Tăng cấp 1 lever và Tăng cấp 10 lever

Lever tướng càng cao sẽ tiêu tốn 1 lượng đơn exp nhiều hơn.

 

Sau khi tăng cấp cho tướng, các chỉ số sẽ được gia tăng. Lưu ý lever tướng không được cao hơn lever của tài khoản.

 

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết