Chức năng Nâng sao và Ma hóa tướng

Nâng sao mà Ma hóa sẽ gia tăng toàn bộ chỉ số của tướng, Vậy nâng sao và ma hóa là gì, liệu có cần thiết?

 

NÂNG SAO

Để nâng sao cho tướng, điều kiện bạn cần có đó là tướng phải đạt tối thiểu từ lever 10 trở lên và hồn tướng thu thập được từ mở thẻ tướng hoặc từ các sự kiện trong game.

 

Bạn vào bảng thông tin tướng => Tăng sao

 

Mỗi lần tăng sao tướng thành công, các chỉ số của tướng cũng được gia tăng đáng kể

1* => 2* :10 tàn hồn
2* => 3* :50 tàn hồn
3* => 4* :100 tàn hồn
4* => 5* :150 tàn hồn

 

Mỗi lần tăng sao sẽ cần số lượng hồn tướng nhiều hơn, tối đa tướng của bạn sẽ đạt 5*

 

Sau khi đã đạt 5* sẽ xuất hiện chức năng Ma hóa, các kĩ năng Ma hóa sẽ hỗ trợ tốt hơn rất nhiều để có thể chiến thắng được đối thủ

 

 

MA HÓA

Tại bảng thông tin nhân vật => Ma hóa

Để sử dụng được chức năng Ma Hóa cho tướng, điều đầu tiên tướng cần Ma Hóa phải đạt 5 Sao.

 

Tại giao diện nâng cấp ma hóa, Bạn sẽ phải chọn tướng làm nguyên liệu tương ứng làm ma hóa.

Ma hóa 1: Cần 50 hồn tướng các loại
Ma hóa 1 => 2 : Cần 100 hồn tướng các loại
Ma hóa 2 => 3 : Cần 150 hồn tướng các loại
Ma hóa 4 trở lên : Cần 200 hồn tướng các loại

Nguyên liệu để tiến hành ma hóa hiện tại gồm:
-Hồn tướng ma hóa
-Hồn tướng chỉ định
-Hồn tướng cùng hệ

 

Sau khi tiến hành ma hóa xong, bạn sẽ có 1 số điểm ma hóa nhất định. Sử dụng điểm này để nâng cấp tính năng ma hóa của tướng.

Hiện tại ma hóa cấp 1, bạn sẽ có 5 điểm nâng cấp

Đạt cấp 2 trở đi, thì mỗi cấp sẽ có thêm 1 điểm nâng cấp.

 

 

Giới thiệu sơ qua bảng kỹ năng


Hệ công:

 

Hệ thủ:

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết