HOTEST HERO - LỮ BỐ

NHÂN TRUNG LỮ BỐ - MÃ TRUNG XÍCH THỐ

Người có Lữ Bố, Ngựa có Xích Thố. Câu nói truyền đời báo danh 1 thời tam quốc không ai không biết. Vậy Lữ Bố trong game TAM QUỐC TRANH PHONG có thực sự mạnh?


 Kĩ năng nội tại: Đầu mỗi hiệp, tăng bản thân 50% công 50% thủ.
 

Kĩ năng đánh thường: Gây 100% sát thương và tăng 20% bạo kích bản thân trong 3 lượt.

Kĩ năng nộ: Tấn công 3 kẻ địch ngẫu nhiên, gây sát thương 200% công. Gây thêm sát thương 200% công nếu mục tiêu có máu thấp hơn bản thân.

 

Với bộ kĩ năng full dame của 3 kĩ năng hỗ trợ lẫn nhau như vậy thì quá dễ dàng để có thể qua ải hoặc chiến thắng đối thủ khác

Mọi người có thể triệu hồi tướng bằng cách tham gia các sự kiện ingame, nhiệm vụ thẻ tướng, tầm bảo, hoặc...Nạp lần đầu để có thể sở hữu ngay chiến thần Lữ Bố có 102 này.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.