KHAI MỞ SERVER MỚI TRƯỜNG BẢN

KHAI MỞ SERVER MỚI TRƯỜNG BẢN

-----10H SÁNG NGÀY 25/5-----

-Đăng nhập nhận quà cùng sự kiện đua TOP cực hấp dẫn

+Tặng Chúa Công GC tân thủ: 9458940620798

+Tặng Chúa Công GC server Trường Bản: 4514436039224

-Sự kiện đua TOP 7 ngày trong server Trường Bản:

Thời gian: 25/5 - 31/5

+TOP 10 Chúa Công lực chiến cao nhất trong server sẽ nhận được quà

Phần thưởng:

-TOP 1: 5.000 vàng, Ngọc cấp 15, 100 rương vàng, 100 chìa vàng

-TOP 2: 4.000 vàng, Ngọc cấp 13, 80 rương vàng, 80 chìa vàng

-TOP 3: 3.000 vàng, Ngọc cấp 12, 70 rương vàng, 70 chìa vàng

-TOP 4 - 10: 2000 vàng, Ngọc cấp 10, 60 rương vàng, 60 chìa vàng