MƯU LƯỢC VÀ KẾ SÁCH

MƯU LƯỢC

Mưu lược trong game TAM QUỐC TRANH PHONG có gì hay, hỗ trợ thế nào, có mạnh không? Đây chắc là câu hỏi không phải của riêng ai, Vậy mọi người cùng theo dõi bài viết dưới này để biết thêm thông tin nhé.

 

Có tất cả 4 loại mưu lược: Thạch trận, Thế lôi, Liệt hỏa và Loạn tiễn

Nguyên liệu cần để mở và nâng cấp mưu lược là Tàn chương, Tàn chương thì bạn có thể lấy ở các sự kiện: Điểm danh, Nhiệm vụ hoặc qua các sự kiện trong game.

 

 

Để mở khóa mưu lược, Bạn vào “Quân doanh” => “Mưu lược” và tiến hành Mở khóa

Liệt Hỏa sẽ tiêu tốn 320 tàn chương, Loạn Tiễn Thế Lôi Thạch Trận sẽ tiêu tốn mỗi loại 410 tàn chương để mở
 

 

LIỆT HỎA

-Sát thương ngẫu nhiên 3 kẻ địch, tác dụng thiêu đốt trong 3 lượt
-Tăng ngẫu nhiên 3 đồng minh 55% sát thương với địch đang bị thiêu đốt trong 3 lượt

Đội hình sẽ phát huy mạnh nhất khi đi kèm những tướng có tăng sát thương với thiêu đốt như Chu Du, Trương Phi, Ngụy Diên…

 

 

THẠCH TRẬN

-Sát thương ngẫu nhiên 3 kẻ địch, 40% cơ hội làm câm lặng mụa tiêu trong 2 lượt
-Hồi 21 nộ cho 3 đồng minh ngẫu nhiên

Đội hình sẽ phát huy mạnh nhất khi đội hình của đối thủ toàn tướng thiên về đánh kĩ năng phép

 

 

THẾ LÔI

-Sát thương ngẫu nhiên 3 kẻ địch, 25% gây choáng mục tiêu trong 2 lượt
-Tăng 33% sát thương kỹ năng cho ngẫu nhiên 3 đồng minh trong 3 lượt

Đội hình sẽ phát huy mạnh nhất khi kết hợp với Trương Giác, Vu Cấm

 

 

LOẠN TIỄN


-Sát thương ngẫu nhiên 3 kẻ địch, hiệu ứng chảy máu trong 3 lượt
-Tăng cho ngẫu nhiên 3 đồng minh thêm 55% sát thương với kẻ địch đang bị chảy máu trong 3 lượt


Đội hình sẽ phát huy mạnh nhất khi đi kèm những tướng có tăng sát thương với mục tiêu bị chảy máu như Hạ Hầu Đôn, Trương Liêu…

 

 

Kích hoạt Mưu lược với đội hình

Sau khi đã mở khóa mưu lược, bạn cần phải kích hoạt mới sử dụng được trong trận đấu.


Bạn vào chức năng “Đội hình” => “Bố trận” => “Kế Sách” => Chọn mưu lược và cuối cùng là ấn “Lưu” lại thay đổi đó.

 

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết